ПРОИЗВОДСТВО «АРАРАТ ГРУПП» «ԱՐԱՐԱՏ ԳՐՈՒՊ» ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ “ARARAT GROUP” PRODUCTION المصنع "أرارات جروب" “ARARAT GROUP” PRODUCTION

Завод «АРАРАТ ГРУПП» сертифицирован ISO 9001 «Системы менеджмента качества» и ISO 22000 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции» — гарантия безопасности готовой продукции и максимальная оптимизация технологических процессов на пищевом предприятии. «ԱՐԱՐԱՏ ԳՐՈՒՊ» գործարանը ունի ISO 9001 «Որակի կառավարման համակարգի» և ISO 22000 «Սննդամթերքի անվտանգության կառավարման համակարգի» հավաստագրեր, որով երաշխավորվում է պատրաստի արտադրանքի անվտանգությունը և սննդարտադրության տեխնոլոգիական գործընթացների առավելագույնս օպտիմալացումը: «ARARAT GROUP» factory is certified to an ISO 9001 «Quality Management System» and ISO 22000 «Food safety management system» standards — ensuring safety of the finished product and the maximum optimization of technological processes in the food industry. «ARARAT GROUP» factory is certified to an ISO 9001 «Quality Management System» and ISO 22000 «Food safety management system» standards — ensuring safety of the finished product and the maximum optimization of technological processes in the food industry. «ARARAT GROUP» factory is certified to an ISO 9001 «Quality Management System» and ISO 22000 «Food safety management system» standards — ensuring safety of the finished product and the maximum optimization of technological processes in the food industry.

МЕСТОРОЖДЕНИЕ «АРАРАТ»
В УЩЕЛЬЕ БОРОТ-АХБЮР
«ԱՐԱՐԱՏ» ՀԱՆՔԱՎԱՅՐԸ
ԲՈՐՈՏ ԱՂԲՅՈՒՐ ԿԻՐՃՈՒՄ
«ARARAT» SPRING
IN THE BOROT-AGHBYUR GORGE
مكان مسقط "أرارات" في الشعب توروت-أخبيور «ARARAT» SPRING
IN THE BOROT-AGHBYUR GORGE

Территория минеральных источников «АРАРАТ ГРУПП» включает в себя пять скважин минеральной воды:

 • скважины В2-11, В2-12, В2-19 под торговой маркой «АРАРАТ»;
 • скважина В3-1 под торговой маркой «The Well» Sparkling;
 • скважина В1-1 под торговой маркой «The Well» Still.

Все скважины компании «АРАРАТ ГРУПП» в 2007 году прошли независимую экспертизу качества воды SGS INSTITUT FRESENIUS, Германия — мирового лидера в области тестирования, проверки, испытания и сертификации.

Минеральная вода «АРАРАТ» включена в ГОСТ 13273-88 от 1986 года и Межгосударственный стандарт ГОСТ 13273-88 от 1989 года.

«ԱՐԱՐԱՏ ԳՐՈՒՊ» Ընկերության հանքային աղբյուրների տարածքը ընդգրկում է հինգ հանքային ջրի հորատանցք.
 • B2-11, B2-12, B2-19 հորատանցքեր, որտեղից արդյունահանվում է «ԱՐԱՐԱՏ» ապրանքանիշի հանքային ջուր,
 • B3-1 հորատանցքը` «The Well» Sparkling ապրանքանիշով ջրերի համար
 • B1-1 հորատանցքը` «The Well» Still ապրանքանիշով ջրերի համար

«ԱՐԱՐԱՏ ԳՐՈՒՊ»-ի բոլոր հորատանցքերը 2007թ.-ին անցել են ջրի որակի անկախ փորձաքննություն հավաստագրման ու փորձաքննության ոլորտում համաշխարհային առաջատար SGS INSTITUT FRESENIUS –ի (Գերմանիա) կողմից:

«ԱՐԱՐԱՏ» հանքային ջուրը ներառված է ԳՈՍՏ 13273-88, 1986թ. և միջպետական ԳՈՍՏ 13273-88, 1989թ. ստանդարտներում:

«ARARAT GROUP» mineral springs area includes five mineral water wells:
 • В2-11, В2-12, В2-19 wells under the trademark «ARARAT»;
 • В3-1 well under the trademark «The Well» Sparkling;
 • В1-1 well under the trademark «The Well» Still.

In 2007 all the wells of "Ararat Group" passed an independent water quality examination, provided by SGS INSTITUT FRESENIUS, GmbH (Germany), which is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company.

منطقة مصادر معدنية "أرارات جروب"تتكون من خمسة مصادر بئر B2-11,B2-12,B-19تحت شعار"أرارات" بئر B3-1"The Well"Sparkling تحت شعار بئر B1-1"The Well"Still تحت شعار SGS INSTITUTS FRESENUIS كل آبار مرت باختبرات جودة الماء ألمانيا-عالم في حيز الاختبرات و التحقيق الماء "أرارات"من 1986 «ARARAT GROUP» mineral springs area includes five mineral water wells:
 • В2-11, В2-12, В2-19 wells under the trademark «ARARAT»;
 • В3-1 well under the trademark «The Well» Sparkling;
 • В1-1 well under the trademark «The Well» Still.

In 2007 all the wells of "Ararat Group" passed an independent water quality examination, provided by SGS INSTITUT FRESENIUS, GmbH (Germany), which is the world’s leading inspection, verification, testing and certification company.

СКВАЖИНА ДЕЙСТВУЕТ
С 1964 года
ՀՈՐԱՏԱՆՑՔԸ ԳՈՐԾՈՒՄ
Է 1964 թ-ից
Water flows
from the well since 1964
يشتغل البئر من 1964 Water flows
from the well since 1964

Скважины восстановлены немецкой компанией HPC AG The Engineering Company при личном присутствии владельца — профессора Пикеля.
HPC является одной из ведущих инжиниринговых компаний в области охраны окружающей среды во всем мире. В большинстве случаев это крупномасштабные проекты, направленые на восстановление инфраструктуры целых регионов.
Հորատանցքերը վերականգնվել են HPC AG The Engineering Company գերմանական ընկերության կողմից` անձամբ այդ ընկերության սեփականատեր պրոֆեսոր Պիկելի ներկայությամբ ու անմիջական մասնակցությամբ: HPC-ն շրջակա միջավայրի պաշտպանության ոլորտի ճարտարագիտական առաջատար ընկերություններից մեկն է ողջ աշխարհում: Հիմնականում այն իրականացնում է լայնամասշտաբ նախագծեր, որոնք ուղղված են ամբողջական շրջանների ինֆրակառուցվածքների վերականգնմանը: The wells have been restored by Germany's HPC AG The Engineering Company with the personal presence of Professor Pickel, owner of the company.
HPC is one of the leading engineering companies in the world specializing in environmental protection. In most cases, their large-scale projects are aimed at restoring the infrastructure of entire regions.
جددت الآبار تحت اشراف بروفيسور بيكلHPC AG The Engineering الشركة احدي شركات العالمية الهندسية في حيز حماية البيئة HPC في الغالب هذه المشروعات متوجهة الي اليتجديد مرافق المنطقية The wells have been restored by Germany's HPC AG The Engineering Company with the personal presence of Professor Pickel, owner of the company.
HPC is one of the leading engineering companies in the world specializing in environmental protection. In most cases, their large-scale projects are aimed at restoring the infrastructure of entire regions.

НЕТРОНУТАЯ ПРИРОДА АРМЕНИИ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԱՆԱՂԱՐՏ ԲՆՈՒԹՅՈՒՆԸ Pristine Nature of Armenia. طبيعة أرمينيا البكرة Pristine Nature of Armenia.

Армения — страна древних легенд и загадок, сохранившая самобытную культуру и заповедную природу. История этого края насчитывает более двух с половиной тысяч лет. Природа Армении с первого взгляда пленяет своими пейзажами: исполинские вершины символа Армении — горы Арарат, цветущая Араратская долина, невероятные пейзажи вулканических нагорий, долины стремительных горных рек с прохладными лесами и степные просторы…
Новая колыбель человечества, величественная Армения, такая разнообразная и притягательная, гостеприимная и самобытная!
ՀԱՅԱՍՏԱՆ` հինավուրձ առասպելների ու հանելուկների երկիր, որ պահպանել է իր ինքնատիպ մշակույթն ու անաղարտ բնությունը: Այս շրրջանն ունի երկու հազար հինգ հարյուր տարուց ավելի պատմություն: Հայաստանի բնությունը առաջին հայացքից գերում է իր համայնապատկերներով. Հայաստանի սիմվոլի` Արարարտ լեռան գագաթով, ծաղկազարդ Արարատյան հովիտներով, անիրական հրաբխային չքնաղ նախալեռներով, արագնընթաց լեռնային գետերով ու զով անտառներով...
Մարդկության նոր բնօրրան. Շքեղ Հայաստան` այդքան բազմազան ու ձգող, հյուրընկալ ու ինքնատիպ!!!!
Armenia is a country of ancient legends and mysteries that has preserved the original culture and unspoiled nature. The history of this region has more than two and a half thousand years. At the very first sight, Armenian Nature fascinates with its scenery: the gigantic tops of Armenian's national symbol — Mount Ararat, the blooming Ararat Valley, the incredible landscapes of volcanic plateaus, swift mountain rivers with cool forests and endless steppes ... The new cradle of humanity, majestic Armenia is so diverse and attractive, hospitable and original! أرمينيا بلد أساطير و غوامض القديمة. تحافظ علي ثقافتها العتيقة و الطبيعة الحمية ثقافة البلد بدأت منذ ألفين سنة. طبيعة أرمينيا تاخذ بمنظر الجميلة.:ذروة الجبال الكبيرة و جبل أرارات-شعار أرمينيا. البطحاء أرارات مزدهرة يعجب بالمنظرة,و الغدران السريعة مع الغابات المبردة. أرمينيا مهد الانسانية الجديدة,هي المتعددة والجاذبة. أرمينيا المجتلفو و الجاذبة و المرحبة لكل أحد ! Armenia is a country of ancient legends and mysteries that has preserved the original culture and unspoiled nature. The history of this region has more than two and a half thousand years. At the very first sight, Armenian Nature fascinates with its scenery: the gigantic tops of Armenian's national symbol — Mount Ararat, the blooming Ararat Valley, the incredible landscapes of volcanic plateaus, swift mountain rivers with cool forests and endless steppes ... The new cradle of humanity, majestic Armenia is so diverse and attractive, hospitable and original!

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ «АРАРАТ» «ԱՐԱՐԱՏ»-ի ԱՆՑՅԱԼԸ, ՆԵՐԿԱՆ ԵՎ ԱՊԱԳԱՆ The Past, present and future of «Ararat» الماضي و المضارع و المستقبل "أرارات" The Past, present and future of «Ararat»

ХОЧУ

ЗНАТЬ!

ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՄ

ԻՄԱՆԱԼ!

I WANT
TO KNOW!
أريد أن أعرف! I WANT
TO KNOW!